Phần mềm

LightShot - Chụp ảnh màn hình máy tính

LightShot hỗ trợ chụp màn hình giúp lưu lại hình ảnh trong một bộ phim, clip và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh

Kmspico 2021 - Crack window 10, Office

Kmspico chính là một trong những phần mềm kích hoạt Office và Windows, sử dụng kích hoạt bản quyền bộ đôi Office và WIndows

Cài đặt Navicat Premium 12 Full Crack

Navicat Premium 12 là một trong những phần mềm quản trị cơ sở dự liệu tốt nhất cho phép bạn kết nối và sửa chữa các cơ sở dữ liệu trên MySQL, MariaDB, SQL server, Oracle, PostgreSQL và SQLite