Phần mềm

Hướng dẫn lắc Webstorm

WebStorm. Phần mềm lập trình web WebStorm, cũng là một IDE từ JetBrains, tương tự PHPStorm nhưng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và frameworks.

Download ScreenOff - Tắt màn hình laptop

ScreenOff là tiện ích Windows dành cho người dùng laptop, cho phép tắt màn hình chỉ với một cú nhập chuột đơn giản mà không cần kích hoạt chế độ sleep và không làm ảnh hưởng đến tính năng của laptop, có khả năng hoạt động đồng thời cùng screensaver.

LightShot - Chụp ảnh màn hình máy tính

LightShot hỗ trợ chụp màn hình giúp lưu lại hình ảnh trong một bộ phim, clip và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh

Kmspico 2021 - Crack window 10, Office

Kmspico chính là một trong những phần mềm kích hoạt Office và Windows, sử dụng kích hoạt bản quyền bộ đôi Office và WIndows

Cài đặt Navicat Premium 12 Full Crack

Navicat Premium 12 là một trong những phần mềm quản trị cơ sở dự liệu tốt nhất cho phép bạn kết nối và sửa chữa các cơ sở dữ liệu trên MySQL, MariaDB, SQL server, Oracle, PostgreSQL và SQLite